INTERVENCIÓ D’APROP EN EL II FORUM DE L’AUDIOVISUAL

INTERVENCIÓ D’APROP EN EL SEGON FORUM DE L’AUDIOVISUAL VALENCIÀ

EL NOSTRE COMPANY RICARD COBO A LES CORTS: “NO ENTENEN QUE NO ES POT CONSTRUIR DAMUNT LES CENDRES DE LA INJUSTICIA?” 

Enric Morera raona amb Antonio Montiel

Enric Morera, President de Les Corts, raona amb Antonio Montiel, líder de Podemos

Bon dia. El meu nom és Ricard Cobo del Prado Reverte i represente a APROP, associació que agrupa els centenars de professionals que vam accedir al nostre lloc de treball a RTVV mitjançant la superació d’una oposició, és a dir, segons els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han de regir en l’administració pública i les seues societats.


         Volem agrair que ens conviden a este acte i a tots els actes que tinguen com a finalitat reivindicar la tornada de la radio televisió pública per a tots els valencians. Naturalment, també volem agraïr l’esforç realitzat contrarrellotge pels autors de l’informe que hui debatim. Volem, però, que se’ns escolte i alçar la veu per a deixar ben clara la nostra postura.

Tenim el dret legítim a recuperar el nostre lloc de treball. Formem part d’una industria audiovisual que ha fet fallida per una decisió arbitraria i capritxosa que els nous responsables polítcs no estan assumint. No ens tenen en compte. I en este procés no volem ser una comparsa.

         Ho hem dit moltes voltes i ho tornarem a dir sempre. No és una qüestió de diners per als treballadors, mai no ho ha sigut. Els diners no reparen injustícies. Ens han furtat el treball i el dret a exercir-lo.

Antonio Montiel, Secretari General de Podemos

Antonio Montiel, Secretari General de Podemos

         Des del començament de la construcció de la nova radiotelevisió APROP ha apostat sempre per unes xifres de treballadors molt semblants, fins i tot inferiors, (entre 700 i 800) a les que indica l’informe que ara analitzem.

         Per tal d’abastar eixes xifres, el nostre projecte preveia i prevéu la tornada de les indemnitzacions, prejubilacions incentivades, recol·locacions en l’Administració i un nou ERO amb criteris objectius. D’haver-ho tirat endavant s’estaria emetent ja a un cost pràcticament de zero, sense el risc de caure en succesió d’empreses. Un camí legal, just i més curt del que hui es plantetja des de diferents fronts.

         També apostem perquè la plantilla de RTVV es renove però esta renovació no ha de ser una esmena a la totalitat. Som els primers que donem suport a la convocatòria de noves oposicions però, com és natural, sempre i quan es respecten els nostres drets, els nostres llocs de treball. No res es pot construir sobre les cendres de la injustícia.

         No entenen que és una barbaritat? Sols el reconeixement de les oposicions passades és la garantia de les oposicions futures. Per què han de valdre estes futures oposicions i no les anteriors? Quina garantia hi ha que en futurs governs es respecten i no se’ls acusen de sectàries i arbitràries?

         Agraïm els autors de l’informe quan referint-se als treballadors i treballadores acomiadats, en la página 84, volen deixar constancia que, cite textualment, “en el procés de restitució del servei públic de RTV el Govern de la Generalitat Valenciana ha de reconéixer els drets laborals, professionals i morals d’aquest col.lectiu, tant si ha d’haver-hi un nou ERO en una hipotética readmissió de tots els treballadors/es- per eixemple, com a conseqüència d’una resolució judicial, si el recurs d’inconstitucionalitat de CGT contra l’ERO el declara nul-, com en el procés de selecció de la plantilla per a una RTVV, de nova creació. En qualsevol cas, la CECUV reclama que el procés de contractació dels treballadors/es de la futura RTVV respecte escrupulosament els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i de máxima transparència.”

         Des de l’Associació que represente, continuem lluitant perquè se’ns reconeguen els nostres drets laborals i ho farem al carrer, als despatxos i, no ho obliden, també als tribunals.
         Va ser precisament el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana qui va declarar nul aquell ERO miserable perquè, entre altres raons, no acatava ni l’oposició ni l’antiguitat com a primers criteris de selecció i baremació. No tornen a caure en la mateixa errada ni juguen amb els diners de tots els valencians. Més prompte que tard, molt probablement la justícia ens tornarà a donar la raó.

         En este sentit, APROP vol participar en el procés de recuperació de la radiotelevisió pública per tal de garantir que, també en el cas que calga fer una selecció, s’apliquen criteris objectius. Estos no poden ser altres que oposició i antiguitat.

         Clar que entre els treballadors de RTVV, amb oposició i sense ella, hi ha gent que no ha dignificat precisament la seua professió.     Els demane que no ens criminalitzen a tots pel mal que féren uns quants, alguns d’ells, per cert, protegits ara amb contractes blindats a les diferents administracions publiques i fundacions afins a la Universitat. Han d’entendre que del que feren estos no ho han de pagar els centenars de treballadors que sí que es conduïren amb dignitat, professionalitat i rigor en un entorn professional realment complicat. Van ser els gestors els que portaren RTVV al desastre. No li ho facen pagar als treballadors. 
         Naturalment, volem contribuir a un model com el que es planteja a l’informe que allibere als professionals de les ingerències polítiques. Els partits que governen i els que els donen suport a a l’actual Consell es juguen molt, com ens juguem tots els valencians. Però eixe model ha de respondre a un lógica comunicativa i no econòmica que ha de tindre molt clar el concepte de responsabilitat sociocomunicativa. Ha de ser una radiotelevisió pública on la llengua, la cultura i la pluralitat no solament política sinó social en el tractament dels continguts estiguen per damunt del negoci o de la rendibilitat econòmica.

 

         Una radiotelevisió pública i plural ha de ser la garantia d’una societat lliure i democràtica al marge dels vaivens polítics i de qualsevol intent de manipulació. L’informe que hui es debat n’és una bona base per l’establiment d’organs de control interns i externs perquè els treballadors puguen  exercir la seua professió amb llibertat i amb garanties de pluralitat. Però els models no poden anar per davant de les persones.

         Fins que des de la política no es resolga el drama laboral que suposa haver-li furtat el treball a centenars de bons professionals, no té sentit continuar parlant de models. Tenim la capacitat professional i la legitimitat. No donen per bona la barbaritat perpetrada pel govern del Partit Popular.

         La societat no es pot permetre el luxe de tindre a grans professionals abocats al més fosc dels futurs. No tiren directament al fem una inversió de més de vint anys. Sabem fer el nostre treball i tenim la formació adient per a exercir-lo amb garanties.

         La intenció és crear un nou ens públic amb el mateix objecte social, les mateixes instal.lacions, els mateixos bens i drets per a la prestació del servei públic de radiotelevisió. Es perd tota legitimitat quan els governants obliden els treballadors. Estos, especialmente aquells amb una capacitació professional ja obtinguda i demostrada en haver superat els diferents procesos selectius, mai poden quedar fora d’un procés del què exigim formar part.

         Ara, la ràdiotelevisió de tots els valencians esdevé més necessària que mai. Des d’APROP els diguem: trien el model més plural i democràtic, el camí més correcte l’únic camí que puga permetre la seua recuperació. Eixe model, eixe camí ha de ser els més just i, de sobre saben, que no hi ha justícia sense reparació.