DISCREPÀNCIES AL SI DE LA UNIÓ DE PERIODISTES

Un grup d’ex-treballadores de RTVV,  totes elles integrants d’Aprop, han remés una carta a la directiva de la Unió de Periodistes del País Valencià on demanen respecte a la discrepància.

En concret s’oposen a què la Unió de Periodistes els incloga en el rebut de setembre una quota per a pagar un probable recurs a la convocatòria de la borsa de treball de periodistes de la futura ràdio i televisió autonòmiques.  

Asseguren confiar i creure en la legalitat de les institucions per a conformar  la convocatòria i reiteren a l’executiva una petició d’empara com a  extreballadors de RTVV als quals una decisió arbitrària i abusiva els va desfer la seua carrera professional.

 

Adjuntem la carta enviada.

 

València, 14 de juny de 2017
A l'Executiva Unió de Periodistes Valencians
El motiu d'aquest escrit és expressar el nostre rebuig i
objecció a què ens apliqueu la derrama anunciada a incloure
en la quota del mes de setembre, derrama destinada a
interposar recurs i, si cal, anar a un contenciós davant la
pròxima convocatòria de la borsa temporal de periodistes de
la nova radiotelevisió pública valenciana.
Les periodistes sotasignats, som sòcies de la Unió
de Periodistes Valencians des de fa dècades i també
extreballadores de RTVV i algunes de nosaltres hem format
de l'executiva d'aquesta organització.
Creiem en la legitimitat democràtica de les Corts
Valencianes, del Consell de la Generalitat Valenciana, del
Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació i dels seus òrgans rectors, així com en la
legalitat, l'adequació a dret i l'oportunitat de la Llei
6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei
Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de
Titularitat de la Generalitat; del Reglament orgànic i
funcional del Consell Rector de la Corporació i de l'acord
que estableix les normes bàsiques reguladores dels
procediments de selecció del seu personal. Considerem-
 enfront de la proposta de l'executiva i l'acordat per
l'Assemblea- que tal com es preveu constitucionalment i
legalment i confirma la normativa esmentada, que aquesta
respecta els criteris d'igualtat, mèrit i capacitat, el
procediment de selecció de personal és públic i
transparent, tot actuant amb el principi constitucional
d'eficàcia del qual es deriva l'agilitat i l'adequació
entre els requisits exigits, els mèrits i les proves a
valorar, d'una banda, i les exigències del lloc de treball
i de les tasques a desenvolupar.
Apel·lant a aquesta conjunció d'interessos i d'opinió que
conformen la nostra consciència en aquesta compromesa
situació i al pluralisme intern de l'organització,
considerem compatible l'acatament de les decisions com a
membres de la mateixa i l'objecció i el rebuig
en consciència dels efectes d'aquell acord sobre
l'esmentada derrama. Per la qual cosa manifestem la nostra
oposició al pagament personal de quotes
o derrames extraordinàries amb la finalitat expressada, tot
confiant que el respecte a la pluralitat, a la dissensió i
als nostres drets individuals.
Així mateix, aprofitem l'ocasió per a reiterar a aquesta
executiva l'empara i la defensa dels extreballadors i
extreballadors de RTVV professionals del periodisme,  que
hem vist les nostres trajectòries professionals truncades
per decisions arbitràries i abusives.
Signat: Isabel Donet i Sánchez, Elpidia Bellver,
Lola Bañon Castelló i Esther Roig Belloch

Estudis RTVV.
Foto: Europa Press